Zaloguj się Załóż konto

Tłumaczenia prawnicze

Artykuł

Tłumaczenia prawnicze

Wielu tłumaczy decyduje się na wybór jednej konkretnej specjalizacji. Jedną ze specjalizacji najbardziej popularnych, a zarazem uważanych za najbardziej opłacalne, jest prawo. Tłumacze, którzy wybiorą tę dziedzinę, będą tłumaczyć teksty prawne, np. treści ustaw, ale przede wszystkim – gdyż takie są wymogi rynku – teksty prawnicze. Należą do nich teksty pisane językiem używanym w środowisku prawników, które jednak nie są wynikiem pracy organów ustawodawczych. Można wśród nich wymienić umowy, dokumenty założycielskie spółek, pełnomocnictwa, akty notarialne itp. Co jeszcze powinna wziąć pod uwagę osoba planująca w przyszłości wybór tego segmentu rynku tłumaczeń?

Terminologia prawnicza

Język prawniczy jest dość specyficzny. Dla laika może on być z początku wręcz niezrozumiały, dlatego zanim ktokolwiek przystąpi do tłumaczenia tego typu tekstów, musi zapoznać się z dużą liczbą dokumentów zarówno w języku polskim, jak i obcym, aby nauczyć się interpretować je w odpowiedni sposób. Teksty prawne zawierają też wiele terminów, które nie występują w języku potocznym, codziennym. Na pewno należy przygotować się na wielogodzinną pracę z terminologią, przygotowywanie glosariuszy i poznawanie terminów funkcjonujących w różnych dokumentach.

Znajomość tematu

Podobnie jak w przypadku innej tematyki, istotne jest, aby nie tylko znać odpowiednie terminy, ale też wiedzieć, co właściwie się tłumaczy. Nieraz zdarza się, że początkujący tłumacze pytają, dlaczego na danym szkoleniu czy w określonym podręczniku tyle miejsca poświęca się omawianiu zagadnień z różnych gałęzi prawa, zamiast po prostu podać obcojęzyczne odpowiedniki polskich słów, czy zwrotów. Niestety, nie ma dróg na skróty! Co prawda tłumacz nie musi być prawnikiem (aczkolwiek byłaby to sytuacja idealna), ale tak czy inaczej, powinien rozumieć dokumenty, z którymi ma do czynienia, wiedzieć, jaka jest ich funkcja i z jakich elementów się składają, a także zdawać sobie sprawę z różnic pomiędzy prawem polskim a prawem innych krajów.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Decydując się na wykonywanie tłumaczeń prawniczych, warto wziąć pod uwagę fakt, że klienci często życzą sobie uwierzytelnienia dokumentów. Każdy, kto chciałby w przyszłości poszerzyć swoją ofertę o tę usługę, musi uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego, zdając w tym celu stosowny egzamin, składający się zarówno z części pisemnej, jak i ustnej.

Należy tu jednak wziąć pod uwagę, że tłumacz przysięgły musi pozostawać do dyspozycji sądów i policji, co nieraz uprzykrza nieco życie prywatne. Z drugiej strony dobry tłumacz przysięgły nie musi się obawiać, że zabraknie mu klientów.

Planując wybrać prawo jako jedną czy wręcz jedyną ze swoich specjalizacji, przyszły tłumacz musi sobie odpowiedzieć na następujące pytania: Czy czytanie wielu stron napisanych zawiłym, prawniczym językiem dokumentów na pewno jest dla mnie? Czy cechuje mnie samozaparcie niezbędne do ciągłego samokształcenia się? Czy jestem w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność, która wiąże się z tłumaczeniem umów handlowych i innych dokumentów, w przypadku których błąd może zadecydować o losie całej transakcji? Czy chcę być tłumaczem przysięgłym, czy wolę „święty spokój” za cenę być może nieco mniejszej liczby klientów. 

A jeśli po analizie swoich możliwości i potrzeb dojdzie do wniosku, że jego wybór jest właściwy, pozostaje życzyć szczęścia i owocnej nauki.

***
Nie masz jeszcze konta w naszym serwisie?
Załóż je za darmo i dodaj swoją ofertę tłumaczeń.

Aleksandra Brożek-Sala
Autor:

Tłumacz języka angielskiego.

Link do profilu: www.e-tlumacze.net/olabrozek

Dodaj swój komentarz