Zaloguj się Załóż konto

Prezentacja narzędzia SDL TRADOS - oprogramowania dla tłumaczy

Artykuł

Dzisiejszym wpisem postanowiliśmy rozpocząć serię prezentacji na temat najczęściej wykorzystywanych programów tego typu. Do zapoznania się z prezentacją zachęcamy głównie młodych stażem tłumaczy, którzy nie mieli jeszcze okazji pracować na narzędziach CAT ("Computer Aided Translation" - tłum. tłumaczenie wspomagane komputerowo).

SDL Trados nie jest systemem tłumaczącym automatycznie, w rodzaju Tłumacza Google, lecz oprogramowaniem wspomagającym pracę tłumacza poprzez korzystanie z pamięci tłumaczeń, które zostaną opisane poniżej.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SDL TRADOS 

SDL Trados to pełen pakiet składający się z programu wspomagającego proces tłumaczeniowy i dostosowanych do niego dodatków. Stworzony został przez niemiecką firmę Trados GmbH. Od 2005 roku program udostępniany jest przez SDL International, przedsiębiorstwo działające w branży usług językowych.

Najnowsza wersja programu pochodzi z 2022 roku i wprowadza kilka udogodnień, które mają za zadanie usprawnić pracę tłumaczy. Zmiany w pakiecie wpływają przede wszystkim na komfort użytkowania. Wśród najważniejszych aktualizacji znajduje się ulepszona synchronizacja pomiędzy programem a chmurą, a także rozszerzenie zakresu obsługiwanych plików. Oprócz tego wprowadzonych zostało wiele mniejszych usprawnień, dzięki którym korzystanie z programu jest wygodniejsze.

Obecna wersja Trados Studio 2022 dostępna jest w wersjach przeznaczonych dla indywidualnych tłumaczy (Freelance) lub większych zespołów i firm (Professional).

Zakup wersji Trados Studio Freelance z licencją jednostkową zapewnia dostęp do takich komponentów jak:

  • Trados Studio 2022 Freelance — główna aplikacja, która wspomaga proces tłumaczenia, pozwala tworzyć oraz zarządzać pamięcią i bazami terminologicznymi, umożliwia automatyczne tłumaczenie fragmentów tekstu.
  • SDL MultiTerm 2022 Desktop — system pozwalający na zarządzanie terminologią, tworzenie baz terminologicznych i ich przeszukiwanie,
  • czasowa subskrypcja do Trados Live Essential Freelance — umożliwia połączenie z chmurą,
  • dostęp do rozbudowanych słowników,

Dostępna jest również wersja Trados Studio 2022 Freelance Plus, która zapewnia licencję dwustanowiskową umożliwiającą np. pracę na dwóch komputerach.

2. OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW

Najnowsza wersja programu SDL Trados obsługuje ponad 50 różnych formatów plików, co znacznie ułatwia tłumaczenie. Wśród nich można znaleźć nie tylko Microsoft Word, Microsoft Excel czy PDF, ale także XLIFF, HTML 5, OpenDocument, Adobe, Java Resources, XML czy JSON. To tylko niektóre z dostępnych formatów, ponieważ twórcy dążą do tego, aby zapewnić obsługę wszystkich rodzajów plików.

3. PRACA Z OPROGRAMOWANIEM

Bazową wersją dla tłumaczy niezależnych jest Trados Studio 2022 i poniższa prezentacja dotyczy właśnie tego programu. Opisano tutaj podstawowy sposób wykorzystania programu polegający na pracy z pojedynczym plikiem źródłowym. Alternatywnie, można utworzyć projekt zawierający kilka plików.

3.1 OTWARCIE PLIKU DO TŁUMACZENIA

Aby rozpocząć pracę z programem, należy otworzyć plik do tłumaczenia. W tym celu wybieramy opcję Nowy Projekt (New File) / Nowy Projekt Lokalny (New Local Project), a na ekranie pojawi się nowe okno robocze.


1. Okno tworzenia Nowego Projektu

Aby dodać plik, należy wybrać ikonę znajdującą się w sekcji Pliki Projektu (Project Files) w lewym dolnym rogu nowego okna.

2. Okno wyboru dokumentu do tłumaczenia

Pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać pliki i kliknąć opcję Otwórz (Open). Obsługiwane przez program Trados Studio 2022 formaty plików zostały opisane w punkcie 2.

3.2 WYBÓR PARY JĘZYKÓW 

Wybór pary językowej do projektu tłumaczeniowego pojawia się w tym samym oknie, w którym przesyłane są pliki. W prawej górnej części okna należy wybrać z list odpowiednie języki. Pierwszy jest język źródłowy (Source Language), a drugi język docelowy (Target Language).


3. Okno wyboru pary językowej

Przed zakończeniem tworzenia projektu należy przejść przez kolejne kroki, które widoczne są w górnej części okna. Jest ich dziewięć i pozwalają one dostosować cały projekt do swoich potrzeb. Już w pierwszym kroku można zakończyć dodawanie projektu, wybierając opcję Zakończ (Finish) w dolnej części okna.

3.3 TWORZENIE PAMIĘCI TŁUMACZEŃ W OPROGRAMOWANIU TRADOS

Przechodząc przez następne etapy tworzenia nowego projektu, można wybrać ogólne ustawienia (General) takie jak termin tłumaczenia, oznaczenie klienta i inne. Kolejny krok to materiały tłumaczeniowe (Translation Resources). Jest to element tworzenia projektu, który pozwala na zbudowanie swojej pamięci tłumaczenia.

Aby stworzyć pamięć tłumaczenia, należy wybrać opcję Stwórz (Create) / Stwórz Pamięć Tłumaczenia (Create Translation Memory).

4. Tworzenie pamięci tłumaczenia

W oknie, które się pojawi, można wybrać nazwę pliku oraz miejsce docelowe do jego zapisania. Należy utworzyć nazwę pamięci (Name), opcjonalnie możemy wprowadzić opis (Description) i informację o prawach autorskich (Copyright), wybieramy lokalizację pliku (Location), oraz język źródłowy i docelowy (automatycznie wybierane są języki, które określiliśmy w poprzednim oknie).

5. Okno tworzenia pamięci tłumaczenia

Po kliknięciu opcji Dalej (Next), pojawiają się kolejne okna umożliwiające stworzenie nowych dziedzin i materiałów tłumaczeniowych wspomagających tworzoną pamięć. Aby zakończyć tworzenie pamięci, wystarczy wybrać opcję Zakończ (Finish).

W kolejnych krokach tworzenia nowego projektu program umożliwia także stworzenie baz terminów.

6. Tworzenie bazy terminów

Po wybraniu opcji Stwórz (Create) początkujący użytkownicy zostaną przeprowadzeni przez cały proces krok po kroku.

7. Okno tworzenia bazy terminów

Podczas tworzenia bazy terminów wybieramy języki (źródłowy oraz docelowy), istnieje możliwość nadawanie im etykiet, opisania dziedziny i kilka innych zaawansowanych opcji. Kolejne kroki w tworzeniu nowego projektu to elementy zwykle potrzebne zaawansowanym tłumaczom, dlatego początkujący użytkownicy mogą zakończyć na tym etapie.

3.4 TŁUMACZENIE DOKUMENTU

Po otwarciu dokumentu program ładuje dokument oraz przygotowuje okno edycji, w którym wykonywane jest właściwe tłumaczenie. Okno edycji przedstawione zostało na ilustracji poniżej.


8. Okno tłumaczenia tekstu

Aby rozpocząć tłumaczenie, klikamy na pole pierwszego od góry pustego segmentu języka docelowego. Po umieszczeniu kursora w tym miejscu program przeszukuje pamięć tłumaczenia w celu sprawdzenia, czy w pamięci znajduje się już tłumaczenie dla danej jednostki. Jeśli program nie ma żadnej propozycji, wprowadzamy tekst tłumaczenia. Po prawej stronie ekranu pojawia się opcja podglądu (Preview). Możemy wybrać format HTML lub Microsoft Word. Podczas tłumaczenia będzie pojawiał się tam podgląd gotowego dokumentu. Edytor można dopasować do swoich preferencji, przenosząc jego poszczególne elementy do nowych kart.

Tekst źródłowy podzielony jest automatycznie na segmenty. Po zakończeniu tłumaczenia można przejść do kolejnego, a poprzedni zostanie zapisany w pamięci tłumaczeń. Aby tak się stało, należy wybrać opcję Potwierdź (Confirm) w górnym pasku lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Enter. Każdy segment będzie następnie dopasowywany do kolejnych i jeśli program znajdzie zgodność między nimi, zaproponuje automatyczne tłumaczenie.

Jeśli zgodność fragmentów okaże się mniejsza niż 100%, trzeba będzie dokonać odpowiednich korekt. Wciąż jest to jednak znaczne ułatwienie i opcja przyspieszająca cały proces tłumaczenia. Aby skopiować tekst z części źródłowej do docelowego segmentu, należy wcisnąć kombinację Ctrl + Insert.

3.5 ZAPIS TŁUMACZENIA

Po zakończeniu lub przerwaniu tłumaczenia plik możemy zapisać w formacie translacyjnym systemu SDL Trados (Ctrl + S lub File / Save). Plik taki zawiera zarówno tekst źródłowy, jak i tekst tłumaczenia i może być otwarty tylko w programie Trados. Aby zapisać gotowe tłumaczenie w wybranym formacie, z menu wybieramy Batch Tasks / Finalize, a następnie klikamy przycisk Finish.

Istnieje również możliwość wyeksportowania gotowego tłumaczenia bezpośrednio do pliku w wybranym formacie (Ctrl + F12 lub File / Save Target As...). Każdorazowo możemy podać nazwę i format pliku. Tekst tłumaczenia zachowuje oryginalne formatowanie i rozmieszczenie w dokumencie oraz znajdujące się w nim grafiki.

Strona produktu:

http://www.sdl.com/products/sdl-trados-studio/

 

Źródło:

Ilustracje z filmu instruktażowego: https://www.youtube.com/watch?v=5j9iRBLMBFY

***
Nie masz jeszcze konta w naszym serwisie?
Załóż je za darmo i dodaj swoją ofertę tłumaczeń.

Barbara Szacoń-Wójcik
Autor:

Tłumaczka japońskiego, wietnamskiego i tajskiego, lektorka języków obcych. Działa w sieci jako @orientalistka_wordpassion

Dodaj swój komentarz