Serwis e-tlumacze.net

Ostatnie wpisy

Literatura dla tłumaczy przysięgłych

Autor: Administrator

Prezentujemy aktualny wykaz literatury dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Lista jest aktualna na dzień 14 marca 2018 r.

1. Bazlik M., Ambrus P., Bęcławski M., (2010), The grammatical structure of Legal English. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

2. Berezowski L.,(2014), Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? Praktyczny przewodnik. 2 wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

3. Berezowski, L., (2017), Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? 6 wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

4. Berezowski L., (2017a), Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

5. Biernacka-Licznar K., (2013), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Finanse i księgowość – zbiór dokumentów w języku włoskim. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

6. Bogudziński J., (2016), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów gospodarczych. Język Angielski. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

7. Bogudziński J., (2016a), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Wzory umów i innych pism w prawie spółek.Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

8. Borkowski T. (2011), Polsko-angielski słownik terminów prawnych PolTerm z definicjami.Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

9. Bosek-Szeska B., Michalska A., (2011), Nouveau recueil de documents francais.Warszawa: Wydawnictwo Translegis

10. Cieślik B., Laska L., Rojewski M. (red.), (2014), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty. 2 wydanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

11. Cieślik Bolesław i in., 2018. Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Warszawa, Wydawnictwo Translegis.

12. Cronin M., (2016), Przekład w epoce cyfrowej, w: Translatio. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

13. Czyżewska M. et al. (2016), Przyszłość zawodu tłumacza przysiegłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysiegłych i Specjalistycznych TEPIS.

14. Dostatni G. (2005), Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

15. Florczak J., (2012), Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

16. Iluk J., Kubacki A. D., (2006), Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych / Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Warszawa: Wydawnictwo Promocja XXI.

17. Kielar B.Z., (2003), Zarys translatoryki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Katedra Języków Specjalistycznych.

18. Kierzkowska D., (2007), Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

19. Kierzkowska D., (2011), Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

20. Kierzkowska D. (red.), (2014), Nowe zadania tłumaczy sądowych w rozszerzonej Europie. Warszawa: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

21. Kierzkowska Danuta, Poznański Janusz (red.), 1996, Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

22. Kizińska A., (2015), Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Polskie i brytyjskie prawo spadkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

23. Konieczna-Purchała A., (2013), Przekład prawniczy. Język angielski. Praktyczne ćwiczenia. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

24. Kozłowska Z., (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

25. Kozłowska Zofia, Anna Szczęsny, 2018. Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

26. Kubacki A. D., (2008), „Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych”, w: Nowak P., Nowakowski M. (red.) Język, Komunikacja, Informacja. Tom 3. Poznań: Wydawnictwo Sorus, 149-161.

27. Kubacki A. D., (2011), Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

28. Kubacki A. D., (2012), Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

29. Kubacki A. D. (2012a), Tłumaczenie poświadczone. status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: LEX, a Wolters Kluwer business.

30. Kubacki A. D., Dahlmanns K., (2014), Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Wie fertigt man beglaubigte Übersetzungen von Urkunden an? Kommentierte Übersetzungen zu den Texten aus der Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen. Chrzanów: Wydawnictwo KUBART.

31. Kubacki A. D., (2015), Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych / Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher. Chrzanów: Wydawnictwo KUBART.

32. Kuźniak M., (2015), Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce. Język angielski – analiza językowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

33. Kuźnik A., Podleśny B., (2014), Documentos Espanoles. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

34. Lingua Legis, Czasopismo Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 1994-2004, red. Danuta Kierzkowska, numery 1-13, Warszawa, Wydawnictwo TEPIS (od 2005 r. Wydawnictwo Translegis), ISSN 1231-5370, www.translegis.com.pl

35. Lingua Legis, Czasopismo pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 2005-2014, numery 14-22, red. Danuta Kierzkowska, Warszawa, Wydawnictwo Translegis, ISSN 1231-5370, www.translegis.com.pl

36. Lingua Legis, Czasopismo Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, 2005-2014, numery 23 i następne, red. Anna Jopek-Bosiacka, Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, ISSN 1231-5370, E-ISSN 2543-4357, www.lingualegis.ils.uw.edu.pl

37. Marschner H., (2015), Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów. Spółka z o.o. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

38. Marschner H., (2016), Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów. Zobowiązania. Język niemiecki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

39. Marschner H., (2016a), Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów i pism. Umowy handlowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

40. Moczulski M., 2016, Formuła poświadczająca stosowana przez tłumaczy przysięgłych w Polsce – praktyka i zalecenia a Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, w: Lingua Legis nr 24. Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.

41. Myrczek-Kadłubicka E., (2013), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie karnym. Język angielski – prawo rzeczowe i spadkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

42. Myrczek-Kadłubicka E., (2014), Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie cywilnym. Język angielski – prawo rzeczowe i spadkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

43. Ndiaye I. A., Jeglińska B. (red.), (2011), Wybrane dokumenty z komentarzami dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

44. Pływaczewski E., (2014), Current problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

45. Poznański J., D. Kierzkowska (red.), (1996), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

46. Poznański J., (2007), Tłumacz w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

47. PN-EN 15038: Usługi tłumaczeniowe. Wymagania dot. świadczenia usług (PKN 2006).

48. Rybińska Z., D. Kierzkowska, (2011), The New Selection of English Documents. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

49. Rybińska Z. (red.), (2011), Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego. Wydawnictwo Translegis.

50. Skrodzka T. ( red.), (2008), Raccolta di documenti Italiani. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

51. Springer Ch., 2014, Tłumacz jako pośrednik kulturowy w Europie Środkowej od XVII wieku do dzisiaj, w: Lingua Legis nr 22, Warszawa, Wydawnictwo Translegis

52. Wojtasiewicz O., (2007)), Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa: Wydawnictwo Translegis.

Źródło: bip.ms.gov.pl

***
Nie masz jeszcze konta w naszym serwisie?
Załóż je za darmo i dodaj swoją ofertę tłumaczeń.