Serwis e-tlumacze.net

Reklama

Supertlumacz
  • Blog
  • Artykuły
  • Jak krok po kroku uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego?

Ostatnie wpisy

Jak krok po kroku uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego?

Autor: MCT Tłumaczenia

W dzisiejszych czasach zawód tłumacza przysięgłego jest bardzo potrzebny - niejednokrotnie bowiem zachodzi konieczność uzyskania tłumaczenia sporządzonego przez taką osobę, czy to w biznesie czy w sprawie sądowej. Jak więc uzyskać odpowiednie uprawnienia?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym

Zawód regulowany ustawą
Przede wszystkim powiedzieć należy, że tłumaczem przysięgłym nie można zostać bez spełnienia określonych prawem wymogów. Zawód tłumacza jest bowiem regulowany ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, która to określa konkretne wymagania stawiane osobom, które chcą właśnie w tym kierunku pokierować swoją karierą zawodową. Jakie są to wymogi?

Po pierwsze osoba, która chce zostać tłumaczem musi posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, albo też innego państwa - na zasadach wzajemności. Kolejnymi wymogami są - znajomość języka polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych a także ukończenie studiów wyższych. Nie można tego obejść - nawet wybitne umiejętności nie są wystarczające bez ukończenia kierunku.

Podobnie jest z koniecznością zdania egzaminu, który wykazuje umięjetność tłumaczenia - z języka polskiego na obcy i na odwrót. Ostatnim warunkiem jest niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe czy też za przestępstwo nieumyślne, ale takie, które popełnione przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego
Najważniejszą kwestią jest egzamin. Szczegóły jego przeprowadzenia również są regulowane prawem. Termin wyznacza każdorazowo Przewodniczący Komisji nie później niż w ciągu roku od złożenia wniosku przez kandydata. Żeby przystąpić to egzaminu należy uiścić opłatę w wysokości 800 złotych na konto Ministerstwa Sprawiedliwości. Kandydat zostaje powiadomiony o terminie na przynajmniej 21 dni przed egzaminem.

Podczas egzaminu należy wykonać tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język obcy i odwrotnie, jak również tłumaczenie ustne - z polskiego na inny język i z języka obcego na polski. Część pisemna trwa cztery godziny. Podczas egzaminu pisemnego można mieć przy sobie słowniki - korzystanie z innych źródeł nie jest natomiast dozwolone.

Żeby zaliczyć egzamin i móc zostać wpisanym na listę tłumaczy, z każdej z obu części należy uzyskać pozytywną ocenę. 

Co po egzaminie
Jeśli z egzamin zakończył się pozytywnym wynikiem, można zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Żeby tak się stało, należy dostarczyć dokumenty poświadczające spełnienie wymogów zostania tłumaczem przysięgłym. Wśród dokumentów znajduje się też wniosek o wyrobienie pieczęci, poświadczona notarialnie kopia dowodu osobistego, formularz, w którym umieszcza się dane potrzebne do wpisu na listę tłumaczy.

Po uroczystości zaprzysiężenia, która odbywa się kilka razy do roku, należy poczekać około 6 tygodni na wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego, której koszt wynosi 340 zł. Na samą uroczystość zaprzysiężenia również trzeba poczekać, organizowana jest dwa, trzy razy do roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, o czym informacja dostępna jest na dwa, trzy miesiące przed uroczystością.

Szukając tłumacza przysięgłego lub dodatkowych informacji na temat zawodu, warto zajrzeć na stronę www.mct-tlumaczenia.pl. Znajdziemy tam ofertę tłumaczy, którzy będą w stanie zająć się tłumaczeniem dowolnych par językowych, nawet tych egzotycznych.

***
Nie masz jeszcze konta w naszym serwisie?
Załóż je za darmo i dodaj swoją ofertę tłumaczeń.