Zaloguj się Załóż konto

polski–angielski

Karty charakterystyki

PCS Progres
13.02.2024
Chcę otrzymywać oferty za całe zlecenie
Tłumaczenia zwykłe
30 ofert tłumaczeń
Łącznie 268.372 zzs.

Przykładowy tekst:
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Zwroty określające rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350 Może powodować raka.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do wyznaczonego odbiorcy odpadów.
Uzupełniające elementy etykiety:
Zawiera: Fenol; Fenol, polimer z formaldehydem; formaldehyd.

Oferty (30 złożonych ofert)

Załóż konto i dodaj ofertę do zlecenia

Wybrane oferty

Dzień dobry Panie Mirosławie! My już współpracowaliśmy przy różnych projektach i chętnie pomogę również tym razem, zwłaszcza, że Karty charakterystyki tłumaczymy juz od klilku lat dla innego klienta. Zapraszam zatem do kostaktu - ustalimy cenę oraz czas/termin realizacji; chętnie weźniemy całość zlecenia lub daną/ustaloną ilość. Zapraszam i pozdrawiam! Magdalena Staszak Tel.: 504144606

Termin: do ustalenia
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Wyróżnione oferty

Pozostałe oferty

Jestem tłumaczem z j. angielskiego z ponad 10-letnim doświadczeniem. Bardzo często wykonuję tłumaczenie kart charakterystyki. W celu ustalenia szczegółów proszę o kontakt pod adresem: [e-mail ukryty]

Termin: 10 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 09:02
POLGLISH
0 opinii

Witam! Jestem właścicielem biura tłumaczeń Polglish oferującego tłumaczenia, korekty i przygotowywanie tekstów zarówno ogólnych jak i specjalistycznych. Gwarantuję szybkie oraz profesjonalne wykonanie usługi w oparciu o ponad ośmioletnie doświadczenie w branży, ukończone studia filologiczne (licencjat oraz magister filologii angielskiej) i uzyskane certyfikaty (FCE, CAE). Doświadczenie zdobyłem współpracując z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorstwami zarówno na rynku rodzimym, jak i zagranicznym (angielskim, rosyjskim i indyjskim). Współpracując ze mną mogą więc Państwo być pewni wysokiej jakości przełożonych materiałów i wykonanych korekt. Na prośbę klienta przesyłam próbki potwierdzające moje doświadczenie. Wystawiam faktury nievatowskie. Moja cena za zlecenie to: 10 złotych za 1000 znaków. Kontakt: [e-mail ukryty] lub WWW.POLGLISH.PL

Termin: 5 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 09:04

Dzień dobry, Jestem tłumaczem języka angielskiego z 14-letnim stażem pracy. Oferuję tłumaczenia pisemne i ustne, specjalistyczne i ogólne w parze językowej polski-angielski. Wykonuję tłumaczenia audiowizualne, postedycje, korekty, weryfikacje, transkreacje i lokalizacje. W tej chwili właśnie przygotowuję SDS dla innego klienta :). Zapraszam do kontaktu pod [e-mail ukryty]. Przygotuję nieodpłatnie wycenę. Czas realizacji to 6-7 dni roboczych. Pozdrawiam

Termin: 7 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 09:07

Dzień dobry, jestem tłumaczem z 13-letnim doświadczeniem w branży. Wielokrotnie wykonywałam tłumaczenia kart charakterystyki dla różnych podmiotów. Zapraszam do kontaktu pod adresem:[e-mail ukryty]

Termin: 7 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 09:10

Dzień dobry. Proszę o kontakt / materiał do wyceny na [e-mail ukryty] Telefonicznie: +48697138077

Termin: 4 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 09:35

Jestem profesjonalnym tłumaczem, od ponad 20 lat specjalizuję się w tłumaczeniu kart charakterystyki dla branży lakierniczej. Prowadzę działalność, wystawiam faktury VAT.

Termin: 5 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 09:38

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego z ponad 15-letnim doświadczeniem, również w zakresie tłumaczeń kart charakterystyki, proszę o przesłanie tekstu do wyceny na [e-mail ukryty]. Więcej informacji na mój temat znajdziecie Państwo na mojej stronie www.przekładnia.com.pl.

Termin: 2 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 09:40

witam serdecznie, pracuje w zawodzie tłumacza pisemnego od ponad 20 lat, chętnie podejmę się zlecenia, mój email: [e-mail ukryty], zapraszam do kontaktu

Termin: 18 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 09:41

Dzień dobry, jako tłumacz przysięgły języka angielskiego ze specjalizacją techniczną działam nieprzerwanie od 2012 roku (prawie 12 lat). Wielokrotnie realizowałam tłumaczenia kart charakterystyki, zarówno na język polski jak i na język angielski. Ponadto, posiadam podpis kwalifikowany, co zdecydowanie przyspieszy współpracę oraz kwestie formalne. Ponieważ w ofercie brakuje informacji, czy chodzi o tłumaczenie poświadczone, czy zwykłe, przesyłam ofertę dla tłumaczeń poświadczonego brutto za całość zlecenia w trybie przyspieszonym. W razie jakichkolwiek pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt mailowy pod adresem [e-mail ukryty].

Termin: 10 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 09:47

Dzień dobry, czas realizacji zlecenia to 10 dni roboczych. W przypadku chęci nawiązania współpracy zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Naturalnie wystawiam fakturę VAT. Pozdrawiam Mateusz Macocha [e-mail ukryty] | +48 730 133 822

Termin: 10 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 10:03

Dzień dobry, jestem tłumaczem specjalistycznym na działalności (płatnik VAT), współpracuję z kilkoma biurami w branżach medycznej, technicznej czy marketingowej. Jestem magistrem translatoryki ze specjalizacją biznesowo-specjalistyczną. Mam 2 lata doświadczenia w pracy jako tłumacz, pracowałem w projekcie UŁ jako tłumacz odpowiedzialny za lokalizację treści i odbyłem praktyki w biurze tłumaczeń. Proszę o kontakt pod adresem: [e-mail ukryty].

Termin: 25 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 10:08
Grzegorz W.
9 opinii

Witam. Na portalu e-tłumacze.net jestem od niedawna ale zaufało mi już pięciu Zleceniodawców od których otrzymałem zlecenia. Myślę, że o jakości tłumaczenia oraz współpracy najlepiej zaświadczyć mogą właśnie ich opinie – są one dostępne na moim profilu - https://www.e-tlumacze.net/gelox. Zależy mi na zbudowaniu tutaj mojej historii zadowolonych Zleceniodawców dlatego też mogę zaproponować wykonanie wybranych zleceń po promocyjnej stawce, licząc w zamian na pozytywny komentarz. Pozdrawiam, Grzegorz

Termin: 7 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 10:14
TEZAURUS
0 opinii

Chętnie podejmę się zlecenia. Jestem inżynierem i tłumaczę teksty techniczne (w tym karty charakterystyki) od ponad 20 lat. Podana kwota odnosi się do 1 strony liczącej 1800 znaków ze spacjami. Jest to cena brutto, ponieważ wystawiam faktury bez VAT. Proszę przesłać tekst na adres [e-mail ukryty] w celu dokładnej wyceny. Zapraszam! Krystyna Zięba

Termin: do ustalenia
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 10:18
Patryk
0 opinii

Dzień Dobry czas wykonania : 2tyg; 16 -letnie doświadczenia w tłumaczeniach 10PLN za stronę , kontakt : [e-mail ukryty]

Termin: do ustalenia
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 10:25

Dzień dobry, tłumaczę tego typu teksty od przeszło 20 lat. Jestem zainteresowany całością zlecenia. Spodziewam się w tekście wielu powtórzeń, co może znacząco wpłynąć na obniżkę ceny lub skrócenie terminów i będzie odzwierciedlone w finalnej wycenie. Wystawiam faktury VAT. W celu uzyskania szczegółowej wyceny z terminami zapraszam do kontaktu pod adresem: [e-mail ukryty].

Termin: 12 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 10:46

Zapraszam

Termin: 10 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 10:46

Dzień dobry, od blisko 20 lat wykonuję tłumaczenia z dziedziny mikrobiologii, biotechnologii, medycyny ogólnej. W razie potrzeby, mogę przestawić referencje. Pracuję w oprogramowaniu Trados SDL Studio. Gdyby istniała taka potrzeba, mogłabym wysyłać pliki partiami - to kwestia do ustalenia. Mail do kontaktu: [e-mail ukryty] Wystawiam faktury (bez VAT) Zapraszam do współpracy.

Termin: 29 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 10:50

Zapraszam do kontaktu: [e-mail ukryty].

Termin: do ustalenia
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 10:51

Dzień dobry, przetłumaczę w ciągu 2-5 dni w zależności od przydziału. Mam doświadczenie w przekładzie dokumentów. Proszę o kontakt mailowy w razie wyboru. Cena netto za 3 strony obl. Uwaga: nieprzysięgłe

Termin: 2 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 11:06
Exito
0 opinii

Dzień dobry, W celu wyceny zlecenia proszę o przesłanie tekstu na adres mailowy: [e-mail ukryty] Naszym głównym celem jest jak najlepsze zachowanie merytorycznej treści tłumaczonego tekstu, przy jednoczesnej dbałości o poprawność i formę językową. Zapraszam do współpracy, chętnie przedstawię szczegółową ofertę. Referencje dostępne są na naszej stronie internetowej. www.exito-group.pl [e-mail ukryty] 796427021 Skupiamy wokół siebie doświadczonych tłumaczy oraz redaktorów, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą, realizując dla Państwa zlecenia. Naszym głównym celem jest jak najlepsze zachowanie merytorycznej treści tłumaczonego tekstu, przy jednoczesnej dbałości o poprawność i formę językową. Wystawiamy faktury. Zapraszamy do współpracy, chętnie przedstawimy szczegółową ofertę. Referencje dostępne są na naszej stronie internetowej. www.exito-group.pl [e-mail ukryty] 796427021

Termin: 10 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 11:13

Dzień dobry, jesteśmy biurem tłumaczeń z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszamy do kontaktu: [e-mail ukryty] po przesłaniu dokumentów wrócimy z wyceną.

Termin: do ustalenia
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 11:20

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do zlecenia dotyczącego współpracy przy tłumaczeniu kart charakterystyki, chciałabym zaoferować swoje usługi. Jestem doświadczonym tłumaczem w parze językowej polski-angielski i z przyjemnością nawiążę współpracę. Wielokrotnie miałam okazję pracować nad tego typu tekstami. Zapraszam do odwiedzenia profilu zawodowego na Facebook - “ Edu Translation Paulina Buczek” - https://www.facebook.com/profile.php?id=100088266165235, gdzie możecie Państwo zapoznać się z moją działalnością tłumaczeniową. W celu weryfikacji mojego doświadczenia oraz uprawnień do wykonywanego zawodu, zachęcam do zapoznania się z CV podlinkiem - https://drive.google.com/file/d/1DXUR2BhXROjnQZ8oMvNdGuphdwfYX2Za/view?usp=sharing Poniżej udostępniam także link do bardziej rozbudowanego portfolio moich tłumaczeń: https://docs.google.com/presentation/d/1HxQ5_i_o-iTY4Z70-jrNOwZR3IAmZPds/edit?usp=sharing&ouid=112805138719038024757&rtpof=true&sd=true Podana kwota dotyczy całego zlecenia przy wskazanej liczboe znaków. Wystawiam faktury bez VAT. Określenie czasu realizacji oraz sporządzenie wyceny finalnej nastąpi po zapoznaniu się z tekstem do tłumaczenia. Zapraszam, Paulina Buczek Edu Translation

Termin: do ustalenia
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 11:25

Witam Pana, Chętnie podejmę się realizacji Pana zlecenia na tłumaczenie. Jestem tłumaczem o wysokich kwalifikacjach (studia magisterskie z filologii angielskiej oraz podyplomowe z przekładu pisemnego) i dużym doświadczeniu (działalność 1996-2013 i 2016-obecnie), obejmującym pracę z tekstami o różnorodnej tematyce i objętości. Mogę załączyć CV, skany dokumentów, poświadczających moje kwalifikacje, oraz pełną ofertę świadczonych przeze mnie usług tłumaczeniowych i korektorskich. Zapraszam także do zapoznania się z pełniejszą prezentacją moich kwalifikacji oraz doświadczenia w profilach na Goldenline.pl oraz Linked-in. Moja standardowa oferta cenowa przedstawia się następująco: - w przypadku tłumaczenia – 48,00 zł / 1 strona rozliczeniowa (1500 znaków) - w przypadku korekty – 21,00 zł / 1 strona rozliczeniowa (1500 znaków). PS. 1. prowadzę działalność, zwolnioną podmiotowo z VAT. PS. 2. niezależnie od tego, czy zdecydują się Państwo skorzystać z mojej oferty, będę wdzięczny za udostępnianie moich danych kontaktowych ewentualnym zainteresowanym. PS.3. Powyższa spersonalizowana oferta cenowa została skalkulowana dla ilości znaków 268 372 (stawka: 21,00 / 1800 znaków).

Termin: do ustalenia
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 12:19

Witam serdecznie. Jestem tłumaczem języka angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w przekładzie dokumentów administracyjnych (mam na swoim koncie tłumaczenie kilkudziesięciu kart charakterystyki zgodnie z wymogami UE), instrukcji BHP, specyfikacji produktowych, artykułów akademickich oraz materiałów marketingowych. Poza profesjonalnym tłumaczeniem, gwarantuję zachowanie oryginalnego formatowania i układu materiału źródłowego. Ponadto, posiadam certyfikat Cambridge, predyspozycje i instynktowną elokwencję. Chętnie wykonam próbkę tłumaczenia lub przedstawię swoje poprzednie przekłady kart charakterystyki. Termin realizacji: 14 dni (do negocjacji). Możliwość wystawienia faktury VAT. Pozdrawiam i zapraszam do współpracy. Kontakt: [e-mail ukryty]

Termin: 14 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 13:12

Dzień dobry, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy biurem z 20 letnim doświadczeniem, specjalizujemy się w tłumaczeniach technicznych. Prosimy o podesłanie dokumentu na [e-mail ukryty], aby wycenić dokument. Gwarantujemy korzystne ceny oraz profesjonalne wykonanie usług. Terminy realizacji staramy się zawsze dopasować do życzenia naszego klienta. Pozdrawiamy!

Termin: do ustalenia
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 15:09
Ewa Szypuła
18 opinii

Dzień dobry, jestem zainteresowana ofertą tłumaczenia. Rozliczenie: faktura VAT Cena; 28 zł brutto za 1800 znaków bez spacji termin: 12 dni Prace: Portfolio: https://useme.com/pl/roles/contractor/ewa,218784/ tutaj parę stron, które tłumaczyłam: https://glopack.pl/en/home-en/ (En oraz DE) https://ramaro.pl/ (DE) https://pmmpsolutions.com/ (PL oraz DE) https://www.lineamare.pl/ (PL-DE/EN) ( w załączniku jedno z tłumaczeń) Tłumaczenia artykułów dla firmy RADMOT na Niemiecki. Różnego rodzaju e-booki, poradniki coachingowe oraz psychologiczne, o emocjach itp , Bajki (po angielsku i niemiecku). Kamila Habier (pompy ciepła, tłumaczenia na EN oraz DE) filmy, które tłumaczę na youtube dla firmy z Bangladeszu fiverr: https://www.youtube.com/@GotchaPolish (PL-EN) Tłumaczenia medyczne, korekta książki dentystycznej Jestem tłumaczem, transkrybentem, korektorem, nauczycielem w szkole średniej, języka angielskiego (poziom C2) oraz niemieckiego (C1), jak również języka zawodowego Moje branże to: elektryka, logistyka, transport, chłodnictwo, rachunkowość, turystyka, film, informatyka, edukacja, beauty,dietetyka, commerce, business, artykuły naukowe, streszczenia prac licencjackich, magisterskich, kart pracy na studia). Posiadam duże doświadczenie w tłumaczeniach stron internetowych (realizacje " Meble Ramaro, PMP Solutions, https://thecastle.com.pl/en/privacy-policy/. Mam również doświadczenie w tłumaczeniu opisów produktów, dokumentów, CV (nieprzysięgłych), umów projektów Erasmus (projekty wyjazdowe uczniów), korekty tekstów lekarskich, przewodnik turystyczny (spływy kajakowe). Mam również 7 lat doświadczenia w pracy w szkołach językowych na terenie Wielkiej Brytanii. Posiadam certyfikat Goethe C1 języka niemieckiego uzyskany w 2021 roku. Jestem osobą rzetelną i dokładną. Jestem beneficjentem Inkubatora przedsiębiorczości. Pracuję dla biura tłumaczeń GETIT oraz na USEME. Współpracuję z firmami z Polski jak również z zagranicy.

Termin: 12 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 12.02.2024 16:06
Agnieszka
0 opinii

Dzień dobry, jestem chemikiem z 20-letnim doświadczeniem. Bez problemu przetłumaczę karty charakterystyki. Wystawiam faktury bez VAT.

Termin: 3 dni
Oferta cenowa: widoczna dla zleceniodawcy

Data złożenia oferty: 13.02.2024 10:31
Załóż konto i dodaj ofertę do zlecenia