Zaloguj się Załóż konto

O mnie

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Helios24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 03-029 Warszawa, ul. Wikingów 6, e-mail: alpha.edukacja@gmail.com lub alpha.tlumaczenia@gmail.com lub alpha.medycyna@gmail.com
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• sporządzenia wyceny oraz wykonania usługi tłumaczeniowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO, dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania zleconej usługi,
• udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).
3) Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 2) mogą być przekazywane odbiorcom danych:
• podmiotom wspierającym Helios24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procesach biznesowych, w szczególności tłumaczom wykonującym tłumaczenie, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Helios24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. procesorzy danych).
4) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
5) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wykonanie usługi tłumaczeniowej.

7) Podanie przez Panią/Pana danych biometrycznych, genetycznych w celu realizacji usługi tłumaczenia jest dobrowolne.

 

 

 

Skontaktuj się z tłumaczem

Aby wysłać wiadomość, zaloguj się na swoje konto.

Opinie

Opinie na temat użytkownika

Użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.