Zaloguj się Załóż konto

Oferta tłumaczenia

Wykonam tłumaczenie z języka greckiego na język polski

Cennik
Tłumaczenia pisemne:
zwykłe
80,00 zł / 1800 zzs.
specjalistyczne
90,00 zł / 1800 zzs.
korekty
40,00 zł / 1800 zzs.

Oferuję tłumaczenia z greki klasycznej i koine.

Z elementami greki po raz pierwszy miałem do czynienia na lekcjach łaciny w liceum. Regularną naukę tego języka rozpocząłem na studiach teologicznych na PWT we Wrocławiu. Pisanie pracy magisterskiej z Ewangelii Janowej skłoniło mnie do poszerzenia znajomości języka greckiego i kontekstu historyczno-kulturowego. Tak znalazłem się na studiach licencjackich kultury śródziemnomorskiej na UWr oraz na filologii klasycznej i archeologii na UTM w Tuluzie we Francji. Przygodę z greką kontynuowałem na studiach magisterskich filologii klasycznej na UWr. Tematykę grecką późniejszego okresu zgłębiałem studiując bizantynistykę w IAiE PAN oraz teologię biblijną na PWT we Wrocławiu. Obecnie znajomość greki wykorzystuję w pracy naukowej, zajmując się głównie Ewangelią Janową i liturgią bizantyjską. Publikuję artykuły z tego zakresu w czasopismach naukowych. Znajomość języka greckiego to nie tylko możliwość bezpośredniego sięgania do tekstów, które ukształtowały kulturę europejską, jak epos, pisma filozofów, sztuki teatralne czy Biblia. Umożliwia ona również poznanie etymologii (a przez to i lepsze zrozumienie) licznych pojęć (szczególnie naukowych) w wielu językach europejskich, które pozostawały pod wpływem kultury grecko-rzymskiej.

Skontaktuj się z tłumaczem

Aby wysłać wiadomość, zaloguj się na swoje konto.

Opinie

Opinie na temat użytkownika

Użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.