Zaloguj się Załóż konto

Oferty użytkownika

O mnie

W 2018 r. uzyskałam tytuł magistra na kierunku Italianistica Uniwersytetu Bolońskiego. Podwójny dyplom licencjata na kierunku Filologia włoska oraz Filologia romańska zdobyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, koncentrując swoje zainteresowania wokół literatury dwudziestowiecznej. Obecnie kontynuuję rozwój i pasję do języka i literatury Włoch jako doktorantka w Szkole Doktorskiej AAH UMK. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń poświadczonych w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyłam liczne staże, m.in. na Uniwersytecie Bolońskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie tłumaczeniowe zdobyłam podczas pracy na targach Fiera Milano City w Mediolanie oraz BolognaFiere w Bolonii. Kilkuletni pobyt we Włoszech połączony z rozwojem językowym na uczelni i w sektorze biznesowym, zagraniczne wyjazdy tłumaczeniowe, wieloletnia pasja i nieustanne samodokształcanie to curriculum gotowe świadczyć dla Państwa usługi przekładu w kombinacji językowej PL-IT/ IT-PL.

 

Nel 2018 mi sono laureata in Italianistica presso l'Università di Bologna (laurea magistrale). Ho conseguito la doppia laurea in Filologia italiana e Filologia romanza presso l'Università Niccolò Copernico di Toruń, concentrando i miei interessi sulla letteratura del Novecento. Al momento continuo la formazione e la mia passione per la lingua e la letteratura italiana nella Scuola di Dottorato di Scienze Umanistiche dell'Università Niccolò Copernico di Toruń. Ho compiuto gli studi post-laurea nel campo delle traduzioni giurate presso lo Studio Interdisciplinare di Traduzione e Interpretazione dell'Università di Varsavia. Ho completato numerosi stage all'estero, ad es. presso l'Università di Bologna e l'Università Niccolò Copernico di Toruń. Ho avuto la possibilità di sviluppare le mie competenze dell’interpretariato lavorando presso Fiera Milano City a Milano e BolognaFiere a Bologna. Diversi anni di permanenza in Italia combinati con lo sviluppo linguistico all'università e nel settore aziendale, traduzioni eseguite all'estero, molti anni di passione e costante processo autoeducativo costituiscono un curriculum pronto a fornirvi servizi di interpretariato in combinazione linguistica PL-IT / IT- PL.

 

Liczba wygranych ofert (1)

Skontaktuj się z tłumaczem

Aby wysłać wiadomość, zaloguj się na swoje konto.

Opinie

Opinie na temat użytkownika

Użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.