Zaloguj się Załóż konto

Oferty użytkownika

Użytkownik nie dodał jeszcze żadnej oferty.

O mnie

Swoje pierwsze doświadczenia w zawodzie tłumacza zdobyłam współpracując z firmą Smarttech Sp. z o.o., dla której wykonywałam przede wszystkim tłumaczenia techniczne (instrukcje obsługi, lokalizacje oprogramowań, itp.). Następnie podjęłam pracę na stanowisku tłumacza w kancelarii patentowej Kulikowska & Kulikowski, gdzie tłumaczyłam różnego rodzaju dokumenty prawne, m.in. świadectwa patentowe, dokumenty cesji, umowy spółek, akty notarialne, opinie prawne, itp. W 2011 r. pomyślnie zdałam egzamin na tłumacza przysięgłego języka angielskiego. W roku 2011/2012 odbyłam staż tłumaczeniowy w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli (DG ds. Tłumaczeń).

Wykształcenie

filologia angielska, Uniwersytet Warszawski (praca magisterska: The Body As A Disguise: Gender Transgression in 20th Century American Gothic Literature) kulturoznawstwo, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (praca licencjacka: Dekonstrukcja kobiecości we współczesnych mediach) tłumaczenia prawnicze i uwierzytelnione, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (studia podyplomowe) Certyfikaty: First Certificate in English (FCE) Certificate in Advanced English (CAE) Certificate of Proficiency in English (CPE) Test of Legal English Skills Higher (TOLES)

Doświadczenie

Tłumacz w Kancelarii Patentowej Kulikowska & Kulikowski (Warszawa) Tłumacz w DG ds. Tłumaczeń, Rada Unii Europejskiej (Bruksela) Własna działalność w zakresie tłumaczeń i nauki języka angielskiego od 2007 roku

Szkolenia, uprawnienia

Tłumacz przysięgły od 2011 roku Szkolenia metodyczne: „Extending and deepening your students’ command of English” (Oxford University Press) „Grammar is evolving” (Oxford University Press) „Dyscyplina w klasie i współpraca z rodzicami dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej” (Oxford University Press) „English with a purpose: combining the general and the specific in Business English and ESP” (Oxford University Press) Szkolenia tłumaczeniowe: „Prawo i język – komunikacja prawnicza i urzędowa; ćwiczenia i warsztaty w rozumieniu i pisaniu pism prawnych oraz urzędowych” (Uniwersytet Warszawski) „Komunikacja w języku angielskim w kancelarii prawniczej” (Uniwersytet Warszawski) „EU Law – prawo Unii Europejskiej” (Textem) „Wprowadzenie do tłumaczeń ustnych – konsekutywnych i a vista – język polski i angielski” (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich) „Język angielski w zakresie prawa spółek handlowych – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe” (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich) „TWB/Euramis/New Wizard in the field of Computer-Assisted Tool” (Rada Unii Europejskiej) „Food for Thought – Exploring Intellectual Property & Technology Transfer” (Komisja Europejska) „Translating Statistical, Financial, Accounting and Economic Terminology from English” (Komisja Europejska) „Język angielski w zakresie tłumaczenia dokumentów/tekstów występujących w obrocie nieruchomościami…” (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)
Skontaktuj się z tłumaczem

Aby wysłać wiadomość, zaloguj się na swoje konto.

Opinie

Opinie na temat użytkownika

Użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.