Zaloguj się Załóż konto

Oferty użytkownika

O mnie

Jestem absolwentką Filologii Hiszpańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2008, po zdaniu egzaminu państwowego, zostałam wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP 36/08. Współpracuję z licznymi biurami tłumaczeń, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, wydawnictwami, korporacjami, firmami i klientami indywidualnymi w zakresie tłumaczeń ustnych (symultanicznych i konsekutywnych) i pisemnych, przysięgłych i nieprzysięgłych.

Warto wskazać, że tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego; na mocy nadanych mu uprawnień tłumacz przysięgły staje się urzędnikiem państwowym.

Oznacza to, że już prawo nakłada na niego obowiązek ochrony interesu obywateli oraz zachowania tajemnicy zawodowej. Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego określa, że ten powinien pozostać bezstronny, zachować w tajemnicy nie tylko treść tłumaczenia, ale również np. korespondencji z klientem, a informacji zdobytych od klienta nigdy nie może wykorzystać dla własnych korzyści.

Etyka zawodowa wpisana jest więc wpisana w codzienną pracę tak samo jak doskonała znajomość terminologii, skrupulatność i znajomość realiów prawa obszarów hiszpańskojęzycznych.

Tłumacz przysięgły bierze pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za przekład wykonane  i poświadczony jego pieczęcią tłumaczenia.

Wieloletnie doświadczenie ugruntowane praktyką, rzetelne wykształcenie oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji pozwalają mi zaoferować Państwu tłumaczenia w szerokich zakresach tematycznych.

CENNIK

Strona rozliczeniowa

Strona rozliczeniowa tłumaczenia to konkretna liczba  znaków ze spacjami, które tworzą tekst. Należy pamiętać, że strona rozliczeniowa nie jest tożsama z fizyczną stroną tekstu źródłowego. Ilość tekstu, który mieści się na jednej stronie jest uzależniona od rodzaju czcionki, jej rozmiaru i układu tekstu. Zatem, jedna strona może zawierać zarówno bardzo dużo drobnego tekstu, jak i zaledwie kilka słów. Dlatego, aby wycena była miarodajna, przy rozliczeniu stosuję jednostkę strony rozliczeniowej czyli ustaloną liczbę znaków ze spacjami.

Wycena tłumaczeń pisemnych

Przygotowując wycenę bazuję na tekście źródłowym (przesłanym przez Klienta) i na podstawie mojej najlepszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia podaję szacunkową liczbę  stron rozliczeniowych oraz stawkę. Wyceny przesłanych tekstów dokonuję z najwyższą starannością, dlatego cena podana przy wycenie nie ulega zmianie lub ulega zmianie na korzyść Klienta - jeśli stron rozliczeniowych wychodzi mniej. W związku z tym, że na ostateczną cenę tłumaczenia ma wpływ wiele czynników, np. ilość tekstu, poziom specjalizacji, kierunek tłumaczenia jak również to czy tekst jest edytowalny, każda wycena jest sporządzana indywidualnie po wglądzie w materiał źródłowy. Wszystkie wyceny są wykonywane bezpłatnie i nie zobowiązują do zamówienia tłumaczenia. W celu otrzymania wyceny, proszę o przesłanie plików na adres mailowy. Tego samego dnia prześlę szczegółową wycenę zawierającą dokładny koszt oraz termin realizacji tłumaczenia.

Minimalne stawki Tłumaczy Przysięgłych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z dnia 26 stycznia 2005 r. z późn. zmianami); są one jawne i dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wycena tłumaczeń ustnych

Jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, ich wycena zależy od wielu czynników, takich jak miejsce, rodzaj, treść, a także historia współpracy z Klientem, zachęcam więc do kontaktu w celu ustalenia kosztu konkretnego tłumaczenia.

Poufność

Wszelkie dokumenty otrzymują klauzulę poufności i są wykorzystywane jedynie w celu wykonania wyceny;  są traktowane jako poufne.

Tłumaczenie potrzebne na wczoraj?

Za dodatkową opłatą tłumaczenia mogą zostać zrealizowane w trybie ekspresowym lub nawet superekspresowym. Wysokość dopłaty jest obliczana indywidualnie na podstawie czasu w jakim Klient chce otrzymać gotowe tłumaczenie oraz ilości tekstu do przetłumaczenia.

 

DZIEDZINY I RODZAJE TŁUMACZEŃ

Dziedziny tłumaczeń

Tłumaczenia Marketingowe

Tłumaczenia  Specjalistyczne

Tłumaczenia  Techniczne

Tłumaczenia Informatyczne

Tłumaczenia Dokumentów Samochodowych

Tłumaczenia Umów

Tłumaczenia Stron Internetowych

Tłumaczenia Kart Charakterystyki

Tłumaczenia Prawne

Tłumaczenia Medyczne

Tłumaczenia Instrukcji Obsługi

Tłumaczenia CV

Tłumaczenia Biznesowe

Tłumaczenia Audiowizulane

Tłumaczenia Dokumentów Rachunkowych

Rodzaje tłumaczeń

Konferencyjne

Konsekutywne

Symultaniczne

Przysięgłe

Nieprzysięgłe

Skontaktuj się z tłumaczem

Aby wysłać wiadomość, zaloguj się na swoje konto.

Opinie

Opinie na temat użytkownika

Użytkownik nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.